RECENTE PROJECTEN

  • Het bouwen van een nooduitgang....
  • Het bouwen van een serre....

DISCLAIMER

SYTIMEMO wijst ten aanzien van de website www.sytimemo.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SYTIMEMO. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SYTIMEMO. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door SYTIMEMO met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SYTIMEMO behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

SYTIMEMO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.